A pálinka gyártó képzésről

A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás, finomítás, érlelés, tárolás, palackozás)

szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés előnyei

Annak aki otthonfőzés keretében magánfőzőként kívánja előállítani a gyümölcspárlatot:

 • Széleskörű ismeretet ad a párlatkészítéshez szükséges alapanyagfajtákról, annak feldolgozásához szükséges eszközeiről,
 • A lepárlással kapcsolatos technológia gyakorlati alkalmazását bemutatja és elmélyíti,
 • Az alapanyag (cefre) készítés során és a lepárlással kapcsolatos hibák megelőzéséhez, az esetlegesen nem vagy nehezebben fogyasztható párlat élvezeti fogyasztásához szükséges ismeretek ad,
 • Az előállítás, tárolás, fogyasztás, versenyeztetés során felmerülő technikai kérdések megoldásához szükséges jogszabályi tudnivalókról gyakorlati útmutatót ad.

Annak aki bérfőzetőként kívánja előállíttatni a gyümölcspárlatot:

 • Kibővített ismereteket ad az alkalmazott alapfajtákról a feldolgozásukhoz szükséges eszközökről és azok gyakorlati alkalmazásairól,
 • A gyümölcspárlat előállítása során használt berendezésekre vonatkozóan iránymutatást ad az előállítható párlatokra jellemző érzékszervi mutatóiról,
 • Az előállított gyümölcspárlatok fogyasztásához, tárolásához, értékesítéséhez, versenyen való megjelenéséhez szükséges jogszabályi előírásokat átadja,
 • Az esetlegesen jogkövető magatartás elmulasztásához kapcsolódó szankciókat ismerteti, annak enyhítéséhez iránymutatást ad,

Annak aki szeszfőzdében lakossági bérfőzés keretében vagy kereskedelmi főzési módban kívánja a gyümölcspárlat, pálinka előállítását végezni:

 • A gyümölcspálinka előállításához szükséges, illetve lehetséges alapanyagokra vonatkozó ismeretek széles skáláját tárja a hallgató elé,
 • A gyümölcspárlat előállítása során használt berendezések működését feltárja, a lepárlás menetének folyamatára vonatkozó ismereteket működés közben, gyakorlati úton adja át.
 • Az alapanyag készítés, a lepárlás során felmerülő lehetséges, vagy esetlegesen megtörtént cefrézési – lepárlási pálinka hibákra vonatkozóan ismereteket ad át, azok megszüntetését, vagy enyhítését megmutatja,
 • Az előállított gyümölcspárlat / pálinka fogyasztásához, tárolásához, értékesítéséhez, a versenyeken való megjelenéshez kapcsolódó ismereteket hasznosítható formában adja a hallgatók kezébe,
 • Az előállítás, értékesítés során felmerülő jogszabályi előírások betartásához gyakorlati ismereteket ad, az adófizetés, ellenőrzés előnyeit – hátrányait érthető módon ismerteti a leendő szakemberekkel.
 • A gyümölcspárlat előállítási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához elengedhetetlenül szükséges képesítést ad.

 Jövedéki szakterülettel kapcsolatos jogszabályi változásokBérfőzéssel kapcsolatosan

 • A bérfőzetővel kapcsolatos meghatározás
 • A bérfőzető által előállíttatott gyümölcspárlat adófizetési eljárása
 • A bérfőzést végző szeszfőzde adófizetéssel kapcsolatos eljárási rend
 • A bérfőzést végző szeszfőzde által megállapított jövedéki adó kezelésével kapcsolatos előírások

A magánfőzéssel kapcsolatosan

 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó szabályozás
 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó adózási rendjére vonatkozó előírások
 • A magánfőzésben előállított párlatok versenyen történő megjelenésére vonatkozó szabályozás
 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó előírások megsértéséhez kapcsolódó szankcionálási rendre vonatkozó szabályozás